ก.ค.
12
อาทิตย์
เบทาโกร
ก.ค. 12 @ 12:00 am – 12:00 am
เบทาโกร

shot gun 12.00 น.

ก.ค.
22
พุธ
ACAT
ก.ค. 22 @ 12:00 am – 12:00 am

shot gun 12.00 น.

ส.ค.
7
ศุกร์
ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก
ส.ค. 7 @ 12:00 am – 12:00 am

ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก

ส.ค.
19
พุธ
TAT
ส.ค. 19 @ 12:00 pm – 12:00 pm
ส.ค.
21
ศุกร์
ศิษย์เก่าลาดกระบัง
ส.ค. 21 @ 12:00 am – 12:00 am

ศิษย์เก่าลาดกระบัง

ม.ค.
30
เสาร์
ธนาคารไทยพาณิชย์
ม.ค. 30 @ 12:00 pm

ธ.ไทยพาณิชย์

ก.พ.
1
จันทร์
ทดสอบ
ก.พ. 1 @ 12:00 am

454455445454545